Page:乾隆西安府志-18.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其貎露刅逼降必殿不屈指賊罵曰若獨非朝廷赤子何

竟反耶賊怒甚遂遇害

苟好善賈志字若誠醴泉人天啓乙丑進士歴長治蘭陽

令有惠政擢御史建言忤旨出知濟南府戊寅大兵南下

好善分守北城城䧟死之贈太僕寺卿子鶴齡字子和聞

父死徒跣走數千里遍覓遺骸岀於壕下始扶櫬歸葬時

兵火倉皇㓜弟延齡壽齡俱相失鶴齡間關求訪復得完

聚葢孝友兼至云

武大烈續表忠記臨潼舉人強敏有幹濟時令永寧冦掠

境上數𨚫之至是獄囚勾賊來攻城守都司宵遁大烈固

守三日賊夜半登城執大烈自成以同鄉故欲活之大烈