Page:乾隆西安府志-18.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳转到导航 跳转到搜索
此页尚未校对


欆嗣封二年薨謚昭王子惟焯正德四年襲封薨謚定王

無子嘉靖二十七年二月王姪鎭國中尉懷埢襲封薨謚

宣王子敬鎔隆慶三年六月由隆德王襲封薨謚靖王子

宜澏于萬歴九年五月襲封薨謚敬王子宜漶萬歴十五

年由紫陽王襲封薨謚肅王子存機崇禎十年襲封薨謚

景王無子王弟存極崇禎十四年襲封十六年十月十一

日闖賊李自成破城被執遇害

 按明官制秦王府在西安府治東

朱尚烐馮志愍王第四子封興平王謚㳟靖子莊惠王志

㙞嗣薨子安僖王公鑠嗣無子除

 按明官制興平王府在秦府西南一里