Page:乾隆西安府志-18.djvu/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


御史時劉瑾數以禮意招璉璉不往瑾怒欲中傷竟無隙

廵按胡廣治其黨不法事瑾怒甚將逮繫㑹瑾敗不果遷

按察時晉府儀賓某以殺人成獄武廟駐蹕太原縣君重

賂江彬矯稱天語赦儀賓死璉曰憲臣爲天子守法今天

顔咫尺璉未奉明詔顧信公口傳耶彬語塞㝷陞侍郞奉

勅督宣大糧儲數有論奏忤權相自劾乞罷黜乃以左侍

郞致仕

田登長安志字有年長安人宏治乙丑進士任刑曹適武

宗幸南海子五日不返登率同僚跪門大呼曰請駕速囘

陛下縱自樂如宗廟太后何上亦不之罪也後官至參政

秦偉賈志字世觀三原人與馬谿田講學登宏治乙丑進