Page:乾隆西安府志-18.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


事有給事希大臣意劾嘉宗魯力奏嘉無罪獲免至劾武

定侯郭勛太監蕭敬兩疏言尤切至宣大故有大邊正德

初以地遠棄不守宗魯行邊奏請補築巳視湖廣學政士

風丕振未幾廵撫保定覈驛傳均徭賦築堤捍滹沱河有

功賜璽書旌焉庚戌以都御史駐昌平修邊牆三百里墩

堡數百陵寢以安移撫遼東增鹽課歸民田之占於諸軍

者遼人甚頼之致仕歸咸寧志孫從坤字載陽萬歴丁酉

舉人初仕覇州守潔巳奉公不畏權璫擢臺中以耿直左

遷淮安府水利同知開泇治潢以功擢南工部員外

王𢡟通志字昭大咸寧人正德丁丑進士授行人以諫止

南廵廷杖左遷國子學正嘉靖初詔復行人㝷拜監察御