Page:乾隆西安府志-19.djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   功獻俘授千總累擢山西殺虎口副將七年四月奉

旨赴陜從征八年大軍進駐巴里坤宗仁統涼州兵分駐峩崙磯

   十二月初四日賊大至宗仁飛符請援而身督兵拒戰三

   晝夜殺賊數千獲馬數百匹會各汎同時吿警因出兵禦

   之十八日至卜羅磚井遇賊堵戰奪回被掠人畜宗仁率

   師前進數遇賊轉戰不息二十二日至紅山硤賊悉兵來

   迎宗仁謂據山者勝遂駐軍以待頃之賊攻急宗仁自辰

   至未血戰突圍爲火器傷脇而殞事聞入祀忠勇祠給世

   職拜他拉布勒哈番先是宗仁同邑李國勳者雍正元年

   九月由武舉同宗仁岀西寧戰鎭海堡戰新城戰郭莽寺

   俱有功授甘肅南古城守備八年調巴里坤從征於紅山