Page:乾隆西安府志-19.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   塞運道將梗事遂寢遷長蘆運使建議引鹽積滯必通銷

   於引鹽不至之地其產鹽州縣例不食官鹽者奸商坐引

   至數千計悉請罷商力漸甦鹽課無損陞直隸守道以良

   鄉旗民經界未正奉命勘驗溽署積勞得疾卒

   陳嘉績通志三原人康熙癸卯舉人授濬縣令以風化爲

   巳任作合律

聖諭解刋書遍給勸懲並用民風大洽又悉除絕戸女丁錢孤寡

   咸額手相慶再補澄海因邑居海濵招集鄉勇嚴飭守望

   有海宼千餘乘夜薄城嘉績率衆登陴矢石雨下賊大潰

   邑以無恙擢御史歷掌河南道法司鞫獄凡夾訊者或至

   日昃散署始釋嘉績語法司宜共體欽恤至意得供卽釋