Page:乾隆西安府志-21.djvu/125

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


撫叔氏遺孤成立爲之娶嘉靖三十三年卒壽七十二

楊氏艾陵文鈔涇陽秦某妻關中饑饉盗賊橫肆氏投井

死又雷禮吾女年十二避兵於樓見被掠者醜之墜樓死

又雷氏適韓某早寡而貧兵至㩦孤避樓上樓䧟棄孤亦

墜樓死又有王三遠妻兵欲汚之紿以閉門投井死

呂氏馬志三原張鸞妻鸞卒吕年二十撫孤尙永成立娶

常氏尙永亦早卒姑婦同居邑稱𩀱節常卒子元琛廬墓

三年以節孝旌表

王蘭卿馬志本倡家女盩厔張附翺妾翺爲靑州府推官

病卒氏服毒以殉

辛氏賈志王君玉妻又任氏何器妻俱盩厔人辛年二十