Page:乾隆西安府志-21.djvu/127

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


竇氏賈志韓能妻又惠氏劉五妻仇氏强果妻俱富平人

竇年二十五而寡事翁姑以孝聞孀居三十八年惠年二

十三守節終身仇夫死無嗣守節至七十餘卒

楊氏馮志李彦章妻富平人章亡紡績以鞠㓜子嘉靖乙

卯饑巨室謀娶之氏痛罵慚去鄰婦哀而與食亦不食遂

與子並餓死

馮氏馮志同官周儀妻儀卒馮不食家人强飲之則嚙其

杯破曰我自安此祭何苦我至六日不死乃縊柩旁

張氏渭南志渭南王提𢖍妻夫亡守節自塑夫像朝夕哭

奠鄉里稱焉

劉氏馮少墟集長安馮友繼妻河南衛輝通判璽女三歲