Page:乾隆西安府志-21.djvu/55

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


安獲於堅旣至住長安五重寺堅欲平一江左出東苑命

安同載謂曰朕將與公南遊吳越陟㑹稽觀滄海不亦樂

乎安對曰陛下應天御世有八州之富宜棲神無爲與堯

舜比隆今欲以百萬之師求厥田下之土非愚心所知也

堅曰順時巡狩亦著前典若如師言則帝王無省方之文

乎安曰若鑾駕必動可先幸洛陽抗威蓄銳傳檄江南如

其不服伐之未晚堅不從前軍大潰於八公山堅單騎遁

如所諫焉建元二十一年二月八日無疾而卒

僧涉晉書西域人苻堅時入長安虛靜服氣日能行五百

里言未然之事以秘咒下神龍每旱堅常使之咒龍請雨

俄而龍下鉢中天輒大雨卒於長安後大旱移時苻堅歎