Page:乾隆西安府志-21.djvu/75

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


王命師開法署了空大智常照禪師開寶四年

悟緣涇陽志字萬休涇陽人剃度江南爲雪浪門人後遊

京師住圓通庵神廟閒奉李太后懿旨䕶藏西歸開講文

塔寺巳上釋子

上古

偓佺興平志槐里人食松實生毛數寸能飛行㨗步不知

所终列仙傳偓佺以松子遺堯堯不暇服也松者簡松也

時人受服者皆至二三百歲

三代

杜冲太極眞人傳字元𨓜鎬京人棲元學道穆王爲修觀