Page:乾隆西安府志-21.djvu/96

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  趙光裕三原志三原人由掾吏爲畱守衞經歷邑有温家

  河無渡裕開路建橋里人呼趙公渡壽百歲

  辛朝涵渭南志渭南人壽百歲

  雷氏渭南志渭南人萬歷丙辰進士劉芳祖母芳官行人

  奉使岀都値氏百歲扺家稱慶一時以爲盛事

  劉氏中都志三原趙𤅀妻苦節八十四年壽百十二歲後

  子以進士官至山東㕘政

 本朝

  李興通志一云張姓鄧州人明季遭宼亂居咸陽馬跑泉

  敗窰中與人傭不計値康熙初就蘇家莊古寺編茅以居

  歷數十載顏色轉少生明萬歷二十年康熙四十七年