Page:乾隆西安府志-22.djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   事値歲祲苦守不二卒年七十二雍正三年

旌表

   苟氏通志咸陽歲貢劉曰鐸妻鐸亡時氏二十一翁病湯

   藥親嘗以婦兼子後撫兩姪皆入學雍正六年

旌表

   許氏通志咸陽楊梓妻年二十七舅與夫俱客死時祖如

   在堂氏親操井臼養老撫孤同居五世人無問言歴三十

   四年卒雍正十年

旌表

   潘氏周咨録咸陽張居惠妻以守節于乾隆十九年

 旌表又同邑杜貴妻任氏乾隆二十年  旌蘇紹曾妻王氏