Page:乾隆西安府志-23.djvu/42

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


王賓臨潼人第三甲賀天祐三原

 承安二年劉元之恩榜

王時憲櫟陽人第十一人

 承安二年經義狀元李著榜

路秉鈞高陵人第三甲

 承安五年閻詠榜

惠吉雲陽人第三甲李暐高陵人第三甲

 泰和三年許天民榜

李暐高陵人第三甲

 貞祐三年程嘉善榜

馮辰臨潼人第二甲王格櫟陽人第三甲