Page:乾隆西安府志-23.djvu/76

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 乾隆四年已未莊有恭榜

呼延華國 朱橒俱長安人符大紀涇陽

 乾隆七年壬戌金甡榜

張運泰 李允生 潘伷機俱長安人李懷莪涇陽張士恭

米步靑張世珍俱臨潼人同知惠元士盩厔李成桂 王綱

俱三原人

 乾隆十年乙丑錢維城榜

張馨臨潼人給事中張所藴涇陽高其度興平周士魁 李洹

趙廷繼富平人知縣

 乾隆十三年戊辰梁國治榜

王元常長安党新綬富平人州判雷曰履渭南人庶吉士陳淸標三原