Page:乾隆西安府志-26.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


五行志十一月乙酉栢梁臺災郊祀志上以栢梁災故受

計甘泉勇之廼曰粤俗有火災復起屋必以大用勝服之

於是作建章宫

 按已上事並在太初元年

武帝紀秋起明光宫

 按事在太初四年

武帝紀天漢二年冬詔關中都尉今豪傑多遠交依東方

羣盜其謹察岀入者

武帝紀正月徙郡國吏民豪桀於茂陵雲陵

 按師古注雲陵當作雲陽事在太始元年

綱目江充爲趙王客得罪亡詣闕吿趙太子陰事太子坐