Page:乾隆西安府志-27.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


雍州趣長安自稱大都督建義大將軍移檄州郡欲除君

側之惡乃南攻郿城長安大震泓馳使徵姚紹遣姚裕及

輔國胡翼度屯于澧西姚紹率輕騎先赴難使姚洽司馬

國璠將歩卒三萬赴長安恢從曲牢進屯杜城紹與恢相

持于靈臺恢將齊黄等降恢進軍逼紹姚讚自後要擊大

破之殺恢及其三弟

宋書序傳高祖北伐田子與順陽太守傅宏之從武關屯

據靑泥姚泓欲自禦大軍慮田子襲其後欲先平田子然

後傾國東岀率軍數萬奄至靑泥田子所領裁數百欲擊

之傳宏之曰彼衆我寡難可與敵田子曰師貴用奇不必

在衆獨率所領鼓而進合圍數重前後奮擊所向摧䧟賊