Page:乾隆西安府志-27.djvu/64

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


藏竄非其親信誰能獲之不如私許吳叔免其妻子使自

追吳擒之必也遂遣吳二叔後數日果斬吳以至

 按已上事並在太平眞君七年

張靈符傳咸陽郡民趙昌聚衆作亂詔靈符宣旨慰民民

乃復業

 按事在和平三年

獻文帝紀東平王道符謀反於長安殺副將駙馬都尉萬

古眞鉅鹿公李恢雍州刺史魚元明詔司空平昌公和其

奴東陽公元丕等討之道符司馬段太陽攻道符斬之傳

首京師兄弟皆伏誅

 按事在皇興元年