Page:乾隆西安府志-28.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


爲火因人非天災不貶損后乃御端門觀酺引建章故事

復作明堂以厭之是歲内庫災燔二百餘區

 按事在證聖元年

冊府元龜十二月甲午幸新豐温湯庚子幸兵部尙書韋

嗣立莊舍隋唐嘉話中宗與韋后幸嗣立莊封逍遥公又

改其居鳳凰原爲淸虛原鸚鵡谷爲幽栖谷

 按事在景龍三年

通鑑上幸隆慶池

 按事在景龍三年

玉海十月己巳冊皇太子是日有景雲之瑞遂改元

 按事在景雲元年