Page:乾隆西安府志-28.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


冊府元龜十二月命十道採訪使舉賢刺史縣令以京兆

府高陵縣令裴𢌞盩厔縣令戴休琔奉先縣令李知止涇

陽縣令韋伯祥等聞上降書宣慰剌史賜帛八十匹縣令

五十匹勅曰卿等各能用心副朕所委今兹歲會風政有

歸是用激揚以勵淸操

 按事在開元二十三年

元宗紀十月戊申京師地震

通鑑醴泉妖人劉志誠作亂驅掠路人將趣咸陽村民走

縣官焚橋斷路以拒數日悉擒斬之

 按已上事並在開元二十四年

冊府元龜十一月壬申幸温泉宮