Page:乾隆西安府志-28.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 按已上事並在廣德元年

李抱玉傳吐蕃入宼羣盗徧南山五谷間東拒虢西抵岐

椎剽不勝計詔太子賓客謝景仙爲南山五溪谷防禦使

引兵招捕久不克更詔抱玉討賊抱玉盡得賊株柢遂分

兵守諸谷使牙將李崇客精騎四百襲之賊帥高玉脫身

走城固山南西道張獻誠擒以獻悉索支党斬之不閲旬

五谷平

 按事在廣德二年

代宗紀二月戊寅党項羌宼富平焚定陵寢殿

郭子儀傳懷恩說吐蕃囘紇党項羌渾刺奴等三十萬掠

涇邠蹂鳳翔入醴泉奉天京師大震于是帝命李忠臣屯