Page:乾隆西安府志-31.djvu/7

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


揖曰在昆明池南今有柳市師古曰匈奴傳云置三將軍

軍長安西細柳渭北𣗥門覇上此則細柳不在渭北揖說

是也

物定倉馬志下卦縣南渭河岸上西京雜記物定倉收貯

五穀先定其性物則不浥壞故秦漢隋唐於此置倉

來賓館長安志苻健永和十年西虜乞沒渾邪遣子入侍

置來賓館於平朔門以懷遠人

諸王府長安志寶歴二年以延康坊官宅一區爲諸王府

唐朝故事王京師令有曹局天寳以後王不出閣所置寮