Page:乾隆西安府志-32.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


成湯廟馮志在興平縣治西北二十里後名其地爲湯祠

文武成康祠賈志在咸陽縣治北街

 按隋禮儀志高祖旣受命祀文王武王于豐渭之郭周

 公召公配以太牢而無樂又魏禮志延興四年四月詔

 東陽王丕祭文武二廟坎地埋牲廟玉露見埋之恐盗

 竊勅有司收之府藏又冊府元龜唐元和十四年正月

 詔以周文王武王祠宇在咸陽俾有司精加修飾又太

 和二十一年五月遣使者以太牢祭周文王于豐武王

 于鎬又揮麈前錄宋太祖朝詔修先代帝王祠廟重定