Page:乾隆西安府志-33.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 寳林寺賈志在縣南五十里紫閣峪唐太宗勅建尉遲恭

 監修寶塔高五丈餘內有湧鉢泉

 金峯寺通志唐時勅修縣志内有牛跑泉相傳老子靑牛

 遺跡明天順崇禎年修

本朝康熙年復修下院有圓遍大悲明羊新興四寺俱在縣

 治東南

 靈山寺通志在縣東十里唐時有石佛從地突出高丈餘

 因建寺明萬歴七年

 勝光寺通志在縣治東北十五里唐建寺內有黃龍洞

本朝康熙二十五年

 古栢寺華岳集在縣界唐太宗建舊名安樂寺開元間改