Page:乾隆西安府志-33.djvu/7

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 積以决其流宋時龍首堰復香積堰廢縣志寺前有大小

 塔二

 淸敎寺賈志中宗時建

 觀音寺通志在廣濟坊天寶二年建明正德十五年修縣

 志一在城西二十里董蘇里隋時建明宣德元年修一在

 城西二十里馬家寨

本朝順治十四年建

 感業寺賈志在長安城西北二十里卽武后爲尼處明萬

 歴十二年修

 百塔寺縣志在城南五十里馮志本唐釋信行塔院大歴

 間僧慕信行者皆窆於塔之左右故名百塔張芬碑記本