Page:乾隆西安府志-33.djvu/87

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


本朝雍正五年重修一在縣東北二十五里剏建無考康熙

 九年修巳下渭南

 太白廟通志在縣西北二十里天啓元年建

本朝康熙五十年

 董子祠賈志在縣東北五十里董材縣志萬歴間諸生王

 之佐修

 蔡孝子祠縣志在縣城東祀漢蔡順萬歴間廵按傅振商

 汝南人與順同里過渭展墓建祠

 南少保祠縣志在西關祀明吏部尙書南企仲

 楊忠烈祠縣志在西郭門內街南祀明知縣楊暄

 保寧寺馬志在縣東洪武十七年建通志萬歴四十年