Page:乾隆西安府志-33.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


東嶽廟賈志在縣治西南

萬淸寺通志在城內水池坊康熙三十五年建

名相寺通志在城西南三十里康熙四十二年

睡佛殿通志在城內西五臺香米園順治元年建

元慶菴縣志在縣治北順治初戸部王來用建康熙三年

禱雨有應廵撫賈漢復重建

北極宫通志在城內水池坊康熙二十二年

仁聖宮通志在縣西十里棗園寨康熙四十七年建

火神廟咸寧志在城內火藥局順治甲午建以下咸寧

䕶國寺縣志在城中順治庚寅廵撫黃爾性建

喜善寺通志在城東南李家村康熙四十二年