Page:乾隆西安府志-34.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 遷雒安得葬富平耶又攷冊府元龜唐高宗顯慶二年

 二月帝在雒陽宮遣使以少牢祭後魏孝文帝陵則孝

 文之葬在雒陽唐時尙未誤也傳譌之始本於宋太祖

 乾德四年十月癸亥詔修歴代帝王陵寢當日儒臣攷

 之不審誤以北魏孝文西魏文帝爲一人崑山顧氏謂

 陵前舊有宋碑大書孝文之葬後來通考諸書於東西

 魏帝山陵缺焉不載以致沿譌日久無從究証余家舊

 蔵金石文字有游師雄紹聖元年普寧寺題名猶稱此

 爲西魏文帝陵也

北周

高緯墓北齊書幼主紀後主緯爲周所獲封温國公建德