Page:乾隆西安府志-34.djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


安縣洪凟原

紇豆陵氏墓庾信趙國夫人墓志葬長安洪凟原

宇文彪墓楊烱宇文公神道碑彪高帝曾孫封齊郡公保

定四年薨於長安私第葬少陵原巳下咸寧

侯莫陳道生墓庾信侯莫陳將軍墓志道生朔州武川人

贈驃騎大將軍夫人拓拔氏天和五年六月薨其年十月

同葬於京兆洪原鄉

崔說墓按說周書作訦庾信崔公神道碑說博陵人封安平縣

建德四年正月薨於長安永貴里其年二月葬京兆平

原鄉之吉遷里

吳眀徹墓庾信吳公墓志明徹兖州秦郡人拜大將軍懷