Page:乾隆西安府志-34.djvu/61

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 按隋書義寧二年三月宇文化及作亂入犯宫闈上崩

 温室蕭后令宫人殯於西院化及發後陳稜攺葬吳公

 臺下唐平江南後攺葬雷塘揚州府志云帝墓在城西

 雷塘側其說似爲有據又賈志云帝陵在武功西原

常醜奴墓石墨鐫華醜奴始平人爲都督榮澤令大業元

年卒墓志在崇寧寺興平

高熲墓馬志在縣東五十里醴泉

令狐熙墓耀州志在州西北三里耀州

恭懿太子佋墓縣志在縣西南高陽原巳下長安

隱太子建成墓長安志在縣境唐宗室列傳太宗立追封