Page:乾隆西安府志-38.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


智永書千文碑後

 按石墨鐫華云唯識廨院者藍田故龍泉寺也書或正

 或行或草或兼小篆分隸

京兆府小學規 裴衿正書 至和元年四月 刻說文

偏旁碑後

五箴 唐韓愈撰 李寂篆書 嘉祐八年二月 在碑

集陶潛歸去來辭詩 蘇軾𢰅并行書 元豐四年九月

 在碑林

京兆府學新移石經記 黎持𢰅 安宜之正書 元祐

五年九月