Page:乾隆西安府志-39.djvu/15

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


月 在呂氏祠

輞川圖 郭世元臨 萬歴丁巳陽月 在輞川

 按圖後有元郝經䟦相傳爲郭忠恕畫今阮大令

 得書後二石知恕先眞蹟在池陽來氏此乃藍田令沈

 國華屬上黨郭世元臨摹上石者又幀首輞川眞蹟八

 分書爲郭京題後有楊士奇邢侗諸人䟦

 三原縣

于志寧碑 令狐德棻𢰅 子立政八分書 乾封元年

十一月 在長坳鄉

李孝同碑 正書 在北原