Page:乾隆西安府志-39.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 按碑文有龍朔口年字知高宗時立

張阿難碑 正書 在西峪村

 按碑末書咸亨二年九月瑶臺寺僧普口書以咸亨爲

 咸享者葢筆誤也

阿史那忠碑 正書 在西峪村

 按集古錄作上元二年金石錄作咸亨四年

馬周碑 許敬宗𢰅 股仲容八分書 在古村

 按復齋碑錄上元元年十月建

李勣碑 高宗御製并行書 儀鳳二年十月 在劉洞

乙速孤神慶碑 苗神客𢰅  行滿正書 載初二年