Page:凌煙閣功臣圖.pdf/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页已校对

㸌如羿射九日落

矯如羣帝驂

龍翔 臨華𠅘

荊州都督邳國公長孫順德

  旡忌族叔也定陝功多進左驍衛大將軍

  封薛國公食千二百戶貞觀十三年改封邳國公贈荊州都督謚曰㐮

              大梁劉源