Page:嘉靖贛州府志.pdf/577

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 事抗論不撓知公安火燔民居凖以身叩之反風㓕火判臨江明愼刑獄芝草生圜扉或勸以獻凖抑之

 三子楙開㡬皆有賢行陽孝本行先學愽行高熈寧中㳺上庠休澣未嘗出舘於蒲宗孟將歸

 蒲問所欲曰欲書耳蒲市書以歸隱通天巖郡守林顔題其巖曰玉巖表以詩蘇軾呼玉巖居士賛其真

 曰道不二德不孤無人所有有人所無其次鬱孤詩人謂元德秀自稱陽道州及贈孫勴詩新年得異書

 東郭有𨓜民皆謂孝本也崇寧中舉八行累官國子博士以直秘閣歸老時李存亦以高年掛冠日與觴

 詠號崆峒二老見一綂志曾楙叔夏凖長子少頴悟落筆驚流軰元符三年進士知興化拒楚命

 表高宗勸進扈從隆祐孟太后至虔軍民偶忿争頼以撫定累官吏部尚書著有内外制十卷東宫日記

 十卷見郡舊志曾開天㳺楙弟少好學善屬文登崇寧二年進士累官國子司業擢起居舎人權中

 書舎人掖垣草制多所論駁忤時相左遷太常少卿歴官禮部侍郎兼直學士院時秦檜主和議開抗䟽

 力争忤檜出知徽州尋裭職後復秘閣脩撰卒開嘗師㳺酢友劉安世故立朝風采凛然雖臨大節不可