Page:嘉靖贛州府志.pdf/58

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 隷楚顯王三十五年楚敗越明年盡取吳地秦隷九江郡始皇二十四㓕楚明年

 罷侯置守分天下爲三十六郡西漢高帝元年項王立黥布爲九江

 王四年攺淮南王隷淮南國六年析九江置豫章郡

 領縣二贛𩁹東漢獻帝初平二年析置廬陵郡宋志後漢

 志註皆云興平元年孫策分豫章置廬陵郡元和志興平二年資治通鑑則書于建安四年蓋初平置

 郡無何輙爲丹陽僮芝擅郡穪守建安四年策定豫章以孫輔爲守攻芝克復廬陵則廬陵前此巳爲郡

 矣輔旣克芝卽爲吳有故以郡爲策置通鑑遂書于克芝之年後漢范曄書策據江東于興平元年諸書

 皆誤以興平中置郡今從雷次宗豫章記及水經註東漢贛縣屬廬陵郡則置郡在初平二年無疑

 國吳嘉禾五年孫權年號析廬陵置南部都尉于𩁹都領

 縣六贛𩁹都陽都平陽南康揭陽見元和郡志按晉志稱皓置恐誤西晉武帝太康