Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/10

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 盡之而其紀孔子之文則自

 告時君告列國之卿大夫告

 諸弟子告避世之徒以及對

 陽貨詢廐人答問饋之使無

 一弗錄将使學者由顯與小

 以得其隠與大焉是善言道