Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  别錄二 奏䟽

  議夾勦兵糧䟽

  南贛擒斬功次䟽

  議夾勦方畧䟽

  換 勑謝 恩䟽

  交𭣣旗牌䟽

  議南贛啇稅䟽

  陞賞 謝恩䟽

  横水桶岡捷音䟽