Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/115

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  告示在城官兵七月十八日

  告諭江西布按三司從逆官員

  告示七門從逆軍民

  牌行江西二司安⿱苑土寧府宫眷

  手本南京内外守備追襲叛首七月二十三日

  咨兩廣總督都御史楊停止調集狼兵

  牌行撫州府知府陳槐等𭣣復南康九江

   七月二十四日

  犒賞福建官軍