Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/117

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  再批追徴錢糧呈

  批南昌府追徵錢糧呈

  褒崇陸氏子孫正德十五年正月

  告諭義安等縣漁户

  批按察司伍文定患病呈

  批臨江府𦒿民建立生祠呈

  批吉安府救荒申

  批撫州府同知汪嵩乞休呈

  批提學僉事邵銳乞休呈