Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/127

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  思歸軒賦庚辰

  咎言丙寅

  守儉弟歸曰仁歌楚聲爲别予亦和之

  祈雨辭正徳丙子南贛作

  歸越詩三十五首弘治壬戌年以刑部主事

   告病歸越并楚遊作

  遊牛峰寺四首

  又四絶句

  姑蘇吳氏海天樓次鄺尹韻