Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/140

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  𭔃友用韻

  秋夜

  採薪二首

  龍岡漫興五首

  答毛拙菴見招書院

  老檜

  却証

  過天生橋

  南霽雲洞