Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/146

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  睡起寫懐

   三山晚眺

  鵞羊山

   泗州寺

  再經武雲觀書林玉璣道士壁

  再過濂溪祠用前韻

 卷之二十

  外集二 廬陵詩六首正德庚午年三月遷

   廬陵尹作