Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/167

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  登雲峰二三子詠歌以從欣然成謡二首

  有僧坐巖中已三年詩以勵吾黨

  春日遊齊山寺用杜牧之韻二首

  重遊開元寺戯題壁

  賈胡行

  送邵文實方伯致仕

  紀夢

  無題

  遊落星寺