Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/169

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  火秀宫次一峰韻三首

  歸懐

  啾啾吟

  居越詩三十四首正德辛巳年歸越後作

  歸興二首

  次謙之韻

  再遊浮峰次韻

  夜宿浮峰次謙之韻

  再遊延夀寺次舊韻