Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/18

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


書建極殿大學士知

制誥知

經筵事

國史緫裁致仕後學華亭徐階

 序