Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/206

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  批攻取河源賊巢呈三月二十三日

  批贛州府賑濟呈四月二十八日

  批嶺北道修築城垣呈五月十五日

  查訪各屬賢否牌六月十九日

  行贛南道禁止稅牌六月二十八日

  禁約驛逓牌七月𥘉一日

  申明便宜 勅諭七月二十一日

  犒賞新民牌七月二十八日

  行嶺北等道議取兵餉八月十四日