Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 而志愈壮道處困而造彌深

 紹堯孔之心傳微言式闡倡

 周程之道術來學攸宗藴蓄

 既宏猷爲丕著遺艱投大隨

 試皆宜戡亂解紛無施弗効

 閩粤之箐巢盡掃而擒縱如