Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 孰肖夫子之形孰傳夫子之神形有涯而有盡神無方而無垠孰亡

 孰存孰踈孰親萬物皆備於我而自足千聖不離于心而可馴反

 身而觀見夫烱然者不容以毁是謂本来面目庶幾不失夫

 子之真     門人王畿百拜賛

 舜江濬祥禹穴炳靈良知一振群𥧌咸醒接温𦗟厲尚及典

 刑仁為已任勿謂丹青  門人鄒守益百拜賛

 昔侍師顔相承以心師既逝矣相証以言惟日䆒乎精㣲見師造

 之淵泉未酬師志何以假年懼惟日之不足庶相属乎後賢

       門人錢德洪百拜賛

 思自孩童即聞至教言詞動履並皆心妙學問由成中和體

 効功業𠩄就仁義肯要千聖一心良知孔竅俯仰古今至誠合道

       姪子正思百拜賛

 翁貌不凢翁性不羈掀天掲他電掣風馳謀猷𠩄立固非人之

 𠩄可及而淵源𠩄自直擬上遡于孔尼真當朝柱石後世表儀山河

 同誓日月增輝不肖垂髫撫恤提携耿耿不昧猶憶

 英威     姪子正愚百拜賛