Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  之幷夷人亦翕然相向及出與士夫言則紛

  紛同異反多扞格不入何也意見先入也德

  洪自𨐌巳冬始見先生於姚再見於越於先

  生敎若恍恍可即然未得入頭處同門先軰

  有指以静坐者遂覔光相僧房閉門凝神净

  慮倐見此心眞體如出蔀屋而覩天日始知

  平時一切作用皆非天則自然習心浮思烱

  烱自照毫髪不容住著喜馳以告先生曰吾

  昔居滁時見學者徒爲口耳同異之辯無益