Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/58

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  者用功尚多拘局自吾掲示良知頭腦漸覺

  見得此意者多可與裁矣

 先生自辛巳年初歸越明年居考喪德洪軰

 侍者踪跡尚寥落旣後四方來者日衆癸未

  巳後環先生之室而居如天妃光相能仁諸

  僧舍毎一室常合食者數十人夜無卧所更

 畨就席歌聲徹昏旦南鎭禹穴陽明洞諸山

  遠近古刹徙足𠩄到無非同志遊寓之地先

  生毎臨席諸生前後左右環坐而聽常不下